Covit 19 Baş Dönmesi Yapar mı

Covid-19 Baş Dönmesi Yapar mı?

Covid-19 un ilk belirtisi baş dönmesi olabilir.

 

Prof. Dr. Arif ŞANLI

 

2019 yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını, Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde başladı. İnsandan insana yayılan bir beta koronavirüs (SARS-CoV-2) tarafından üretilen ve üreme sayısı 2.8 olan, yani 2.8 yeni vaka oluşturduğu anlamına gelen oldukça bulaşıcı bir mikroorganizmadır.

Solunum yoluyla ve bazan dışkı yoluyla bulaşır. Enfeksiyon ağırlıklı olarak (% 87) 30-79 yaş arası kişilerde yayılır. Genellikle asemptomatik kalır, yani belirti vermez (% 81) veya sadece hafif semptomlar üretir, ancak vakaların% 15'i hastaneye yatmayı gerektirirken bazıları (% 3 ila 4) yoğun bakım ünitesinde  solunum desteğine ihtiyaç duyar. Ölüm oranı % 0,39 ile % 4 arasında hesaplanmıştır, ancak bu hastanın yaşına bağlıdır ve 70 yaş üstü hastalarda çok daha yüksektir.

 Çin'in Wuhan kentinde COVID-19 ile ilgili olarak bildirilen ilk doktor ölümü, 25 Ocak 2020'de bir kulak burun boğaz hekiminin ölümüydü Wuhan salgın istatistiklerinde, enfekte vakaların% 3,8'i sağlık çalışanlarıydı, bunların arasında% 14,8'i ağır hastalığa sahipti ve genel ölüm oranı% 0,6 idi. Ülkemizde de sağlık çalışanlarında Covit 19 ve ölüm oranı yüksektir.

 Bununla birlikte, hastaların önemli bir kısmında ateş veya solunum semptomları yoktur (% 13-30) Enfeksiyonun klasik semptomları ateş, kuru öksürük ve nefes darlığıdır. Semptomlar, nadiren klasik bir "soğuk algınlığı" na veya bir burun akıntısına benzer.  

Dünyanın dört bir yanından gelen son raporlar, anozmi(KOKU ALAMAMA) ve disgusinin(tat alamama) COVID-19 pandemisiyle ilişkili önemli semptomlar olduğunu göstermiştir. 

Öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz tıkanıklığı, bademcik ödemi, büyümüş boyun bezeleri ve baş dönmesi, kulak burun boğaz uzmanının COVID-19 hastalarını incelerken karşılaşabileceği semptomlardır

Üst solunum muayenelerinde bulaşma riski çok yüksektir. Çinli hastalarda Covit 19 virüsü, nazofaringeal (geniz) sürüntülerin% 63'ünde, bronkoskopik fırça biyopsilerinin% 46'sında ve bronş-akciğer sıvı örneklerinin% 93'ünde tespit edildi. Burunda boğaza göre daha yüksek viral yük tespit edildi

 Baş ve boyun cerrahları, kulak burun boğaz uzmanları, maksillofasiyal cerrahlar ve anestezistler, trakeostomili hastalara yardım ederken veya aerosollerin oluşması nedeniyle rinoskopi(burun muayenesi) veya laringoskopi(gırtlak muayenesi) yaparken Covit 19 tarafından bulaşma ve enfeksiyon açısından yüksek risk altındadır

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) enfeksiyonu genellikle ateş, soğuk algınlığı, boğaz ağrıları, ishal ve solunum semptomları ile kendini göstermesine rağmen, artan kanıtlar enfeksiyonun baş ağrısı, baş dönmesi, nöbetler, anozmi, felç ve bilinç bozukluğu gibi atipik semptomlarla ortaya çıkabileceğini göstermektedir

Çin, Fransa, Hindistan, İran, Japonya, Güney Kore, İspanya, Tayland ve ABD yi kapsayan 6.335 vakalık bir metanaliz raporunda;  Covit 19 da baş ağrısı, kas ağrısı, baş dönmesi ve bulantı gibi nörolojik semptomların mevcut olduğu gösterilmiştir.

Baş dönmesi, COVID-19 enfeksiyonunun erken tek klinik belirtisi olabilir: Çin’de acil servise, yürürken baş dönmesi ve dengesizlik şikayetleri ile başvuran 78 yaşındaki bir erkek, vaka takdimi olarak sunuldu.  COVID-19'u düşündüren başka hiçbir semptomu yoktu. 

İspanyada, Muhtemelen COVID-19'un neden olduğu akut vestibüler nöritten(denge siniri iltihabı) kaynaklanan vertigo vakası yayınlandı. Bu, inatçı baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma ile başvuran ancak ateş, öksürük veya nefes darlığı gibi tipik semptomları olmayan 20 yaşında bir İspanyol kadın hastaydı. 

 Çalışmalara göre, enfekte kişiler, kuluçka döneminde üst solunum yolunda büyük miktarda virüs üretir ve bu da enfeksiyonun gizli yayılmasına neden olur.  

Wang ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, COVID-19 ile hastanede yatan 138 hasta arasında on üç hastada baş dönmesi ve dokuz hastada baş ağrısı vardı. Ayrıca, yoğun bakım ünitesindekilerin baş dönmesi bildirme olasılığı daha yüksekti.

Covit 19, koku  yoluyla merkezi sinir sistemini enfekte edebilir  ve ardından beyne ve periferik sinir sistemine yayılabilir. 

Korona virüs, grip virüsü olan influenza gibi sinir hücrelerine affinitesi vardır, bu nedenle sinir hücreleri ve kan yoluyla iç kulak denge kanalları ve işitme bölümüne yayılarak işitme kaybı, özellikle ani baş hareketleriyle şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma ve çınlamaya neden olabilirler. Kovit 19 pandemisi, bireylerde stress, anksiyete ve panik atak yoluyla vertigo ataklarını tetikleyebilir.

Korona virüs gibi bazı viral enfeksiyonların beyin sistemini enfekte ettiği ve bilişsel, duygusal, davranışsal ve algısal alanları etkileyen nöro psikiyatrik şikayetlere neden olduğu bilinmektedir

  Ön veriler, COVID-19 hastalarının deliryum, kafa karışıklığı, ajitasyon ve bilinç değişikliği ile depresyon, anksiyete ve uykusuzluk semptomları yaşayabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak Covit 19 un, başka hiçbir belirti olmadan baş dönmesine neden olabileceği, işitme kaybı ve kulak çınlaması yapabileceği akılda tutulmalıdır.

 

Bu Makaleye Ait Dosyalar